fbpx

Politica de confidentialitate a datelor cu caracter personal

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC DAVIAN EXPERT SRL, cu sediul în Bucuresti, Aleea Baiut, Nr. 20, sector 6, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet http://taieribeton.ro .

Introducere

Pe data de 25 mai 2016 a intrat in vigoare noua Lege a Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”), care asigura mai mult decat o simpla protecție a spațiului privat.

In conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC DAVIAN EXPERT SRL acorda o atentie deosebita protejarii vietii private a vizitatorilor care acceseaza site-ul http://taieribeton.ro, precum și a celor ale caror date cu caracter personal au fost furnizate de terti sau cu acces dintr-o alta sursa.

Politica de protectie a datelor cu caracter personal va fi denumita in continuare DPP si va explica modul in care se dispune de informatiile dumneavoastra, aplicarea prevederilor GDPR si drepturile dumneavoastra in ceea ce priveste modul in care SC DAVIAN EXPERT SRL prelucreaza informatiile referitoare la datele dumneavoastra personale.

SC DAVIAN EXPERT SRL va prelucra datele cu caracter personal in conformitate cu prevederile GDPR si cu reglementarile specific Romaniei.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt informatii care va pot identifica direct sau indirect. Datele personale se refera, pe langa nume si prenume sau identificatori numerici unici (adresa IP a computerului, module cookie).

Ce este prelucrarea datelor cu caracter personal?

Orice operatiune efectuata asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automatizate sau nu, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, punerea la dispozitia unor terti, transmiterea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea, reprezinta o operatiune de prelucrare a datelor personale.

Ce tip de date cu caracter personal prelucram?

Vom prelucra urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, adresa de e-mail si  numar de telefon, conform cerintelor din formularul de contact.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate astfel:

 1. Conform art. 6 alin. 1 lit. c), pentru indeplinirea unor obligatii legale, impuse de autoritatile fiscal in legatura facturarea si raportarile catre aceste autoritati;
 2. Conform GDPR, art. 6 alin. 1 lit. a), pentru marketing, cu consimtamantul persoanei vizate, in scopuri specific (mesaje de marketing, oferte, noutati);
 3. Conform GDPR, art. 6 alin. 1 lit. a), pentru indeplinirea obiectului de activitate al firmei noastre, cu consimtamantul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru scopuri specifice, pentru implementarea diverselor servicii de publicitate online, sens în care vom prelucra/transmite datele dumneavoastra cu caracter personal reprezentantilor societatilor care ar putea opta pentru servicii de cautare locala si publicitate în scop de afaceri.

Perioada stocarii datelor

SC DAVIAN EXPERT SRL pastreaza datele prelucrate pe perioade de timp rezonabile, in raport cu scopurile indicate anterior, numai pentru atingerea scopului pentru care le-ati furnizat, pentru a va furniza serviciile dorite si pentru ne indeplini obligatiile impuse de lege.

Drepturile de care beneficiati

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC DAVIAN EXPERT SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din parteaSC DAVIAN EXPERT SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare,  precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC DAVIAN EXPERT SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SC DAVIAN EXPERT SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de SC DAVIAN EXPERT SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, cu excepția cazurilor în care SC DAVIAN EXPERT SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Contact

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: davianexpert@yahoo.com. 
Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica privind fisierele cookies .

English EN Romanian RO
Taieri beton cu fir si disc diamantat
Logo